Wij kennen niet alleen de regels, wij specialiseren ons in de uitzonderingen

projecten & interim

Wij verliezen de
praktijk nooit uit het oog

De advieswereld kent inmiddels tientallen bureaus die inkopers, juristen en beleidsadviseurs leveren. Maar Victor Adviseurs geloven in een andere benadering. Onze professionals komen rechtstreeks uit de overheid zelf of hebben jarenlange ervaring binnen deze sector. En dat maakt een wereld van verschil.

Juridisch adviseurs

Inkoop adviseurs

Onderzoekers

Sociaal domein

Victor Adviseurs zijn landelijk bekend in het sociaal domein. Onze juristen, inkopers en beleidsadviseurs voeren projecten uit voor gemeenten, inkooporganisaties, de VNG en het ministerie van VWS. Voor talloze gemeenten en inkooporganisaties zijn wij de ‘huisadviseur’ voor beleidsmatige, inkooptechnische en juridische vraagstukken in het sociaal domein. Voor de VNG werkten wij onder andere mee aan de handreiking inkoop hulpmiddelen, stelden wij landelijke publicatieformulieren op voor rechtmatigheidsonderzoeken Wmo 2015 en Jeugdwet, adviseerden wij over de nieuwe geschillencommissie sociaal domein en schreven wij de landelijke contractstandaard jeugd. Voor het ministerie van VWS schreven wij onder andere een advies over SPUK gelden voor jeugdhulp en stellen wij een juridische en politieke handreiking op voor de afbakening van jeugdhulp in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd.

Overige domeinen

Victor Adviseurs zijn vooral bekend van hun werk in het sociaal domein. Maar ook daarbuiten zijn onze juristen, inkopers en beleidsadviseurs voor overheden actief. Wij werken onder andere voor gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, waterschappen, ministeries en zbo’s. Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden begeleiden wij bijvoorbeeld aanbestedingen op het gebied van ICT en infrastructuur en adviseren wij over bestuursrechtelijke, aanbestedingsrechtelijke en staatssteunrechtelijke vraagstukken in de afvalbranche. Wij ondersteunen juridische afdelingen van gemeenten en waterschappen, waaronder bezwaarschriftcommissies. Voor ministeries en zbo’s werken wij bijvoorbeeld mee aan de afhandeling van schadeverzoeken door de aardbevingen in Groningen. 

Kennisbank

Kennis moet je delen. Dat is dan ook precies wat wij hier doen.

Adviseur

Isaac Mensah

Victor Adviseurs is een snelgroeiend kantoor, waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat. Ons secretariaat ondersteunt de adviseurs, en ook de advocaten van onze zusterorganisatie Victor Advocaten, door, naast het administratieve werk, ook noodzakelijk onderzoek te verrichten. Op deze wijze komen wij, samen met onze opdrachtgevers, tot gerichte, praktische oplossingen en zetten wij complexe zaken helder uiteen. Het belang van de opdrachtgever staat bij Victor altijd voorop!