Omdenken

Recht doen

Waar politiek, beleid en recht samenkomen!

advies & maatwerk

Onze unieke expertise:
overheid in de genen

Victor Adviseurs zijn gedreven en vernieuwende professionals. Wij richten ons exclusief op overheden en zijn vooral actief in het sociaal domein – maar ook daarbuiten. Onze missie is om overheden te ondersteunen bij uitdagingen met “regels” in de breedste zin van het woord. Wij kijken dus niet alleen naar formele regels in wetgeving, maar ook naar informele regels in culturele praktijken. Politiek, beleid en recht komen daarom in onze dienstverlening samen. Zo concretiseren wij politieke besluitvorming en beleid. Stellen wij inkoop- en subsidiekaders op en implementeren deze. Onderzoeken wij dienstverlening aan burgers. Ontwikkelen wij bekostigingsmodellen en verantwoordingsmechanismen. En geven wij onze kennis en ervaring door met lezingen en trainingen.

Voor tijdelijke ondersteuning of het uitvoeren van projecten. Wij leveren publieke professionals!

Voor vragen, duiding en verduidelijking bij publieke vraagstukken. Wij geven antwoorden!

Kennisbank

Kennis moet je delen. Dat is dan ook precies wat wij hier doen.

adviseur

Tim Robbe

Onze unieke kracht ligt in onze brede inzetbaarheid en ervaring in de overheidspraktijk. Wij begrijpen niet alleen de juridische, maar ook de complexe politieke en beleidsmatige context waarmee overheden te maken hebben. Door zusterorganisatie Victor Advocaten kunnen wij indien nodig ook altijd gespecialiseerde advocaten inzetten. Sterker nog, een deel van onze adviseurs is óók advocaat. Wij beschikken dus over adviseurs die kunnen procederen, maar ook over advocaten die écht breed kunnen adviseren. Breder dan het juridische alleen. Met name in het sociaal domein zijn wij daardoor inmiddels landelijk een belangrijke partner voor veel overheden.